B: Resultaat volksraadpleging van 17 september 2023

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen kennis heeft genomen van volgend dossier:

Kennisname resultaat van de gemeentelijke volksraadpleging van 17 september 2023

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 17 september 2023.