B: Retributiereglement brandweerinterventie en brandpreventie

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020 akte heeft genomen van de retributiereglementen brandweerinterventies 2020 en brandpreventie 2020 welke werden goedgekeurd door de zoneraad van de Brandweer Zone Antwerpen op 16 december 2019.. Deze treden in werking op 1 januari 2020. 

De beslissingen zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en liggen ter inzage op het Secretariaat. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 januari 2020.