B: Retributiereglement drankprijzen OC ‘t Waaigat

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 april 2022 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Retributiereglement drankprijzen OC 't Waaigat - goedkeuring wijzigingen

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 2 mei 2022 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.