B: Retributiereglement lichtzakjes

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 september 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement lichtzakjes. Dit treedt in werking op 10 oktober 2019. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 2 oktober 2019.