B: Retributiereglement toegangsprijzen OC ‘t Waaigat

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement toegangsprijzen OC ‘t Waaigat. Dit treedt in werking op 1 juli 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 2 juni 2021.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS