B: Retributiereglement vakantieaanbod Zowiezo uitzondering zomer 2020

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Retributiereglement ZoWieZo uitzondering zomer 2020.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 oktober 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.