B: Samenwerkingsovereenkomst Sportkampen

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Samenwerkingsovereenkomst sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging in samenwerking met het gemeentebestuur. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de Sportdienst. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 18 maart 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken