B: Sociaal Verhuurkantoor: jaarverslag en jaarrapport 2018

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2019 kennis heeft genomen van het jaarverslag 2018 en het financieel verslag 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 april 2019.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken