B:Tijdelijke politieverordening coronavirus

De burgemeester maakt bekend dat hij op 17 maart 2020 volgend besluit heeft genomen: Tijdelijke politieverordening betreffende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op het Secretariaat. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 18 maart 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken