B: Voorafgaand onderzoek commodo et incommodo belastingreglement opcentiemen onroerende voorheffing

Onderzoek de commodo et incommodo

Het schepencollege deelt mee aan het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 27 augustus 2020, besloten heeft om het tarief van volgende belasting als volgt aan te passen:

Belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing

913 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op de gewone gebouwde en ongebouwde belastbare kadastrale inkomens (ongewijzigd tarief)

950 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op de gebouwde en ongebouwde belastbare kadastrale inkomens nijverheid en materieel en outillage (tarief wijzigt van 913 naar 950)

Getuigschrift van bekendmaking

Het schepencollege deelt mee dat een onderzoek de commodo et incommodo is geopend betreffende bovenstaand belastingreglement.

Het desbetreffende dossier met alle nuttige inlichtingen is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.zwijndrecht.be) en ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis (Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht). Het dossier inkijken in het gemeentehuis kan tijdens de openingsuren maar enkel op afspraak (0800 99 604).

Hebt u vragen bij de inhoud van het dossier, gelieve die dan te mailen naar financiën@zwijndrecht.be of schriftelijk af te geven aan het onthaal.

Mogelijke bezwaren moeten aan het schepencollege worden voorgelegd, hetzij schriftelijk vóór 29 september 2020, hetzij mondeling op 29 september 2020 van 14.30 uur tot 15.00 uur, wanneer het openbaar onderzoek zal worden gesloten.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 9 september 2020.

Op bevel:

De algemeen directeur De burgemeester

Ilse Weynants André Van De Vyver

Hieronder vindt u alle betreffende teksten.

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: