B: Wijziging rechtspositieregeling  OCMW: sectoraal akkoord 2020

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van gemeente & OCMW Zwijndrecht bekend dat het vast bureau van 1 december 2020 volgend reglement heeft goedgekeurd:

Wijziging rechtspositieregeling OCMW : sectoraal akkoord 2020

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst personeel.