B: Zittingen beleidsorganen: annulatie wegens coronavirus

De burgemeester maakt bekend dat de voorzitter van de gemeenteraad op 17 maart 2020 een beslissing heeft genomen aangaande: Zittingen beleidsorganen: annulatie wegens coronavirus. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op het Secretariaat. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 18 maart 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken