Bankgegevens en btw-nummer

Gemeente

Bank: BE92 0910 0012 5523

Btw: 0207.499.232

OCMW

Bank: BE08 0910 0087 1413

Btw: 0212.187.993

Facturatiegegevens

Tav Dienst Financiën
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht