Bankgegevens en btw-nummer

Gemeente

  • Binnenplein 1 - 2070 Zwijndrecht
  • ondernemingsnummer: 0207499232
  • BTW-nummer: BE0207499232
  • IBAN: BE92 0910 0012 5523 (BIC: GKCCBEBB)

OCMW

  • Binnenplein 1 - 2070 Zwijndrecht
  • ondernemingsnummer: 0212187993
  • BTW-nummer: NVT (niet BTW-plichtig)
  • IBAN: BE08 0910 0087 1413 (BIC: GKCCBEBB)

Contact

Aandachtspunten bij facturatie

1) Bezorg uw facturen bij voorkeur via Peppol aan ons.
 Indien dit niet mogelijk is, aanvaarden wij ook facturen in pdf-formaat via e-mail.
2) Vermeld altijd ons bestelbonnummer als referentie op uw factuur.
 Indien de aankoop niet via bestelbon verliep, gelieve dan duidelijk te vermelden
 welk(e) product(en)/dienst(en) werden geleverd alsook de leverdatum / gefactureerde periode.
 Gelieve ook de naam van de besteller of de bestellende dienst te vermelden.
3) Zorg ervoor dat alle verplichte gegevens conform de wettelijke factuurvereisten zijn vermeld: 
 - naam, adres en btw-nr/kbo-nr leverancier
 - naam, adres en btw-nr/kbo-nr klant
 - factuurnummer + factuurdatum + vervaldatum
 - product/dienst + leverdatum/facturatieperiode
 - bedrag excl. en incl. btw met vermelding van het aangerekende btw-tarief en -bedrag
 - betaalopdracht: naam & bankrekeningnummer begunstigde + betaalreferentie + totaalbedrag
4) Gemeente Zwijndrecht is btw-plichtig:
 Bij werken in onroerende staat en intracommunautaire leveringen dient de btw-heffing
 te worden verlegd conform de wettelijke bepalingen. (dit is niet van toepassing bij OCMW)
5) De standaard betaaltermijn voor overheidsopdrachten bedraagt 30 dagen.
6) Bij opdrachten met vorderingsstaten/ereloonnota’s dient rekening te worden gehouden met
 een verificatietermijn van de vorderingsstaat/ereloonnota van 30 dagen door de bevoegde
 diensten en het College van Burgemeester en Schepenen (Gemeente) of het Vast Bureau
 (OCMW); pas na goedkeuring van de vorderingsstaat mag de factuur worden opgemaakt.