B:Delegatiereglement - delegatie van bevoegdheden van raad maatschappelijk werk aan vast bureau

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 27 februari 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Delegatiereglement – delegatie van bevoegdheden van raad voor maatschappelijk welzijn aan vast bureau. Dit treedt in werking op 27 februari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 maart 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken