Brandweer Zone Antwerpen: begroting 2021

Ingevolge artikel 90 van de wet betreffende civiele veiligheid

Het college van Brandweer Zone Antwerpen maakt bekend dat de begroting 2021 werd vastgesteld door de zoneraad in zitting van 12 oktober 2020. Vanaf 13 oktober 2020 tot en met 22 oktober 2020 ligt een exemplaar van de begroting 2021 ter inzage voor iedereen op de volgende plaatsen:

- Maatschappelijke zetel van Brandweer Zone Antwerpen, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen

- Stadhuis Antwerpen, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen

- Gemeentehuis Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

- Gemeentehuis Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Gezien de huidige situatie ten gevolge van het coronavirus kan u ook inzage vragen door het indienen van een verzoek per mail op het volgende adres: bijzonder.rekenplichtige@bza.be U ontvangt dan per kerende een exemplaar van het document ter inzage.

Antwerpen, 12 oktober 2020

Namens het college van de Brandweer Zone Antwerpen

De voorzitter van het college

Bart De Wever

Dit werd bekendgemaakt op de website op 13 oktober 2020.

Orgaan van goedkeuring: zoneraad

Datum van goedkeuring: 12 oktober 2020