B: Budgetwijziging 1/2019 OCMW

De voorzitter van het vast bureau wd. maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Budgetwijziging 1/2019 OCMW. Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 3 juli 2019.

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 29 augustus 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Budgetwijziging 1/2019 OCMW.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 3 september 2019.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.