B: Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 april 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur. Dit treedt in werking op 11 mei 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Cultuur. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 april 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken