B: Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 augustus 2019 het huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn aangepast. Het reglement treedt in werking op 9 september 2019.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 september 2019.

Het reglement ligt ter inzage bij het Secretariaat. 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken