B:Retributiereglement voor het gebruik van een buurtstalling: wijziging

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 23 augustus 2018 volgend reglement heeft gewijzigd met ingang van 1 oktober 2018: Retributiereglement voor het gebruik van een buurtstallingl.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 29 augustus 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken