B:Retributiereglement toegangsprijzen OC 't Waaigat

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement toegangsprijzen OC ‘t Waaigat. Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2018.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 3 oktober 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken