Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel- KSA Vlaamse Kerels - go-cartrace op 21 april 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2018 toelating verleent aan KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht voor het organiseren van een go-cartrace op 21 april 2018 op de openbare weg van 15.00 uur tot 18.00 uur. Een 15-tal teams zullen deelnemen gedurende 2 uur langs een afgezet parcours. Parcours: Richard Orlentstraat - Kerkenkouter - Richard Orlentstraat. De voorbereidingen starten om 13.00 uur en einde opruimen 19.00 uur. 

Het college keurt de tijdelijke maatregel op het wegverkeer goed: het parcours kan parkeer- en verkeersvrij gemaakt worden volgens signalisatieschema van de politie. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 24 januari 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken