Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel- Ronde van Vlaanderen zat 31 maart 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2018 toelating verleent aan Peloton voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen (We Ride Flanders) door de gemeente op zaterdag 31 maart 2018. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen zoals beschreven in het advies en signalisatieplan van de politie.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 februari 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken