Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel- WTC Zwijndrecht - toertocht Waasland op 14 juli 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2018 toelating verleent aan WTC Zwijndrecht voor het organiseren van een toertocht door het Waasland dd. 14 juli 2018. 

Het college keurt de tijdelijke maatregel op het wegverkeer goed: de parking De Wallen mag gedeeltelijk parkeervrij gemaakt wordt volgens situatieschets van de politie. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 februari 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken