Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Dorp Oost 51, Jan Baptist Tassynsstraat 90

Dossiernummer:

SV2017/0207

Het gemeentebestuur deelt mee dat door CORES DEVELOPMENT, met als adres Mechelsesteenweg 176 te 2018 Antwerpen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen met als adres Dorp Oost 51, Jan Baptist Tassynsstraat 90 te Zwijndrecht en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 853L2, 854C6, 854D6, 854N, 854P4, 855T2

Het betreft een aanvraag tot:

 

nieuwbouwproject met 57 assistentiewoningen en openbare wegenis

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht), hetzij digitaal (via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be), uiterlijk 28 februari 2018 tijdens de openingsuren.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 30 januari 2018 t.e.m. 28 februari 2018 tijdens de openingsuren).