Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Heirbaan 193

Dossiernummer:

SV2017/0222

Het gemeentebestuur deelt mee dat door VEWIBO, met als adres Dorp West 124 te
Zwijndrecht een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de
gemeente Zwijndrecht.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres HEIRBAAN 193 TE
ZWIJNDRECHT en met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie A, perceel 148Y2


Het betreft een aanvraag tot:

oprichten van 20 appartementen

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht), hetzij digitaal (via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be), uiterlijk 1 maart 2018 tijdens de openingsuren.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 31 januari 2018 t.e.m. 1 maart 2018 op afspraak tijdens de openingsuren).