Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Jan Baptist Tassynsstraat 63

Dossiernummer:

SV2017/0213

 

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Mussely – Deckers, met als adres te een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Jan Baptist Tassynsstraat 63 en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 845A3

Het betreft een aanvraag tot:

 

Renovatie van een half open bebouwing

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht), hetzij digitaal (via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be), uiterlijk 24 februari 2018 tijdens de openingsuren.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 26 januari 2018 t.e.m. 24 februari 2018 tijdens de openingsuren).