Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning: Polderstraat 152

Dossiernummer:

SV2017/0209


Het gemeentebestuur deelt mee dat door Pauwels Ylke en De Ruyck Leslie, met als adres
Waversesteenweg 20 te Bonheiden een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd
ingediend bij de gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres POLDERSTRAAT 152 TE
ZWIJNDRECHT en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 748W

Het betreft een aanvraag tot:


bouwen van een halfopen bebouwing
(eengezinswoning)


De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht), hetzij digitaal (via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be), uiterlijk 1 maart 2018 tijdens de openingsuren.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 31 januari 2018 t.e.m. 1 maart 2018 op afspraak tijdens de openingsuren).