Bekendmaking aflevering gedeeltelijke vergunning: Daniël Gerardo Melijnlaan 5

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0202

Gegevens van de aanvrager:
Scheerlinck Ingrid
Daniël Gerardo Melijnlaan 5
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Daniël Gerardo Melijnlaan 5
2070 Zwijndrecht
1e afdeling, sectie A, perceel 315X

Onderwerp van de aanvraag:
het vellen van twee hoogstambomen

Op 20 maart 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een GEDEELTELIJKE stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 29 maart 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.