Bekendmaking aflevering vergunning: Adhemar Borinstraat 9

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0180

Gegevens van de aanvrager:
GALARINA BVBA
Adhemar Borinstraat 11
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Adhemar Borinstraat 9
2070 Zwijndrecht
1e afdeling, sectie B, perceel 818K2

Onderwerp van de aanvraag:
functiewijziging woonhuis --> handelspand

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 15 februari 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.