Bekendmaking aflevering vergunning: Constant Van Goeystraat 60

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0157

Gegevens van de aanvrager:
Yperman Imke
Constant Van Goeystraat 60
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Constant Van Goeystraat 60
2070 Zwijndrecht
1e afdeling, sectie B, perceel 858N3

Onderwerp van de aanvraag:
kappen van 1 berk

Op 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 23 november 2017
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.