Bekendmaking aflevering vergunning: Dorp Oost 11

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0140

Gegevens van de aanvrager:
Van Bogaert Gino
Statiestraat 15
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Dorp Oost 11
2070 Zwijndrecht
1e afdeling, sectie B, perceel 832R

Onderwerp van de aanvraag:
Bestemmingswijziging van handelspand naar appartement

Op 19 december 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 28 december 2017
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.