Bekendmaking aflevering vergunning: Dorpstraat 135

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0190

Gegevens van de aanvrager:
Wellens Tom
Dorpstraat 135
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Dorpstraat 135
2070 Zwijndrecht
2e afdeling, sectie A, perceel 287V

Onderwerp van de aanvraag:

Renoveren gevel met sierpleister + vernieuwen ramen

Op 23 januari 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 1 februari 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.