Bekendmaking aflevering vergunning: Sleutelshof

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0223

Gegevens van de aanvrager:
De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
2018 Antwerpen

Gegevens van het perceel:
Sleutelshof
2070 Zwijndrecht
2e afdeling, sectie A, perceel 55A

Onderwerp van de aanvraag:
het rooien van 4 bomen en 2 wortels

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 15 februari 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.