Bekendmaking aflevering vergunning: Statiestraat 50

Dossiernummer:
Dossier SV2017/0160

Gegevens van de aanvrager:
Bernaers Lieven
Polderstraat 22
2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel:
Statiestraat 50
2070 Zwijndrecht
1e afdeling, sectie B, perceel 838P3

Onderwerp van de aanvraag:
bestemmingswijziging naar horecazaak

Op 30 januari 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige VERGUNNING afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren voor het publiek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 8 februari 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.