Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Antwerpsesteenweg 278

Referentie omgevingsloket: OMV_2019048054
Referentie gemeente: 2019/00057
Projectnaam omgevingsloket:  
Projectnaam gemeente: Bouwen van meergezinswoning met 3 wooneenheden
Ligging: Antwerpsesteenweg 278 te 2070 Zwijndrecht
  Afdeling 11011, sectie A, perceel 589S3
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Glenn Van Dael, Eikenlaan 11 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Antwerpsesteenweg 278 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 589S3. 

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van meergezinswoning met 3 wooneenheden. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/05/2019 tot en met 31/05/2019 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/05/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)