Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Beukenlaan 5

Referentie gemeente 2018/00087
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018078437
Project Vervangen van de dakbedekking
Ligging Beukenlaan 5 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 9P2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Jan Huyghe, Beukenlaan 5 te 2070 Zwijndrecht,

werd verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

Het betreft een aanvraag tot:

Vervangen van de dakbedekking

Het adres van de aanvraag is:

Beukenlaan 5 te 2070 Zwijndrecht

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 11/09/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 20 september 2018 tot en met 19 oktober 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure