Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Melselestraat

Referentie gemeente 2018/00073
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018068863
Project vellen van 6 kaprijpe bomen te Zwijndrecht, Melselestraat
Ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 356B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Roger Eduard De Langhe, Moortelstraat 110 te 9150 Kruibeke, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden.

Het betreft een aanvraag tot:

vellen van 6 kaprijpe bomen te Zwijndrecht, Melselestraat

Het adres van de aanvraag is:

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/07/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 12 juli 2018 tot en met 10 augustus 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure