Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Suikerdijkstraat 23

Referentie gemeente 2018/00020
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018022841
Project Verbouwing ééngezinswoning & nieuwbouw garage
Ligging Suikerdijkstraat 23 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 902Z2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van
Karim El Mokhtari, Sterckshoflei 40 te 2100 Antwerpen, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden.

Het betreft een aanvraag tot:

Verbouwing ééngezinswoning & nieuwbouw garage

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/05/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 31 mei 2018 tot 29 juni 2018.
Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure