Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : werfzones infrastructuurwerken LO en Zwijndrecht

Op 22 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar een omgevingsvergunning verleend.

 

Projectnummer: OMV_2018100299
Gegevens van de aanvrager: VVZRL RINKONIEN met als adres Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke
Gegevens van de exploitant: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (KBO-nr.: 0860139085), Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen en VVZRL RINKONIEN (KBO-nr.: 0666848175), Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke
Ligging van het project: Aan en langs de huidige E17, de E34, de verbinding tussen E17 en E34 (R1), de Parallelweg met aansluitingen op het lokale wegennet en aansluiting op de Charles De Costerlaan. Het gaat om de werflocaties Waaslandhaven (WL01), Sint-Anna (WL10), Dwarslaan (WL11), ’t Zand (WL30), P&R (WL31), Kennedytunnel (WL40), Spoor N (WL41), Spoor Z (WL42), Laarbeek (WL43), (WL3M) en de aanmeerlocaties Canadastraat (AMLC) en Kennedytunnel (AMLK), de tijdelijke technische werken aan waterlopen (Palingbeek, Laarbeek en Slijkhoekbeek)

 

Kadastrale gegevens: Zie bijvoegsel
Vergunningsplichten: Stedenbouwkundige handelingen. Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Voorwerp van de aanvraag: de inrichting en exploitatie van verschillende werflocaties en aanmeerlocaties noodzakelijk voor de infrastructuurwerken op Linkeroever in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

De beslissing kan worden geraadpleegd op volgende wijzen:

Grondgebied Antwerpen:

Op het publieke omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek). Auteursrechtelijk beschermde info (detailplannen) wordt nooit getoond in het publieke omgevingsloket, maar die kunt u wel inkijken aan het loket van de dienst Vergunningen, Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen. U kunt langskomen na afspraak via www.antwerpen.be/nl/e-loket/afspraak-maken, kies ‘bouwen en verbouwen’ en dan ‘openbaar onderzoek inkijken’. Niet van alle plannen mogen foto’s of kopieën gemaakt worden; van de andere dossierstukken kunt u een kopie vragen.

Grondgebied Zwijndrecht:

  • Via www.omgevingsloketvlaanderen.be
  • Bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90. Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Het betrokken publiek kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen 45 dagen na de eerste dag van aanplakking van de bekendmaking aan het project (de einddatum van de beroepstermijn staat op het publieke omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)), via een beveiligde zending (aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs) aan Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel, in vijfvoud. Bezorg gelijktijdig een kopie van het beroepschrift via een beveiligde zending aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel, en de aanvrager.

Dit is slechts een samenvatting van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 24 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Voor meer info kan u contact opnemen met de beroepsinstantie.

KADASTRALE GEGEVENS PROJECT OMV_2018100299

Volgende percelen werden reeds vergund in de stedenbouwkundige vergunning van BAM NV d.d. 15.12.2017 (Dossiernummer 8.00/10000/271.1) betreffende de infrastructuurwerken Linkeroever:  Zwijndrecht: 1ste afdeling, sectie A, nummer(s): 222C, 223D, 224B, 224C, 225B, 225C, 228K, 228L, 228M, 228N, 433B, 433C, 434B, 434C, 436F, 436G, 436H, 436K, 437B, 437B/2, 438A, 438B, 439B, 439C, 440B, 442A, 443B, 445B, 446B, 447E, 447N, 454D, 454E, 454F, 456C2, 456D2, 456E2, 496C, 496D, 496E, 499B, 502C, 507M, 507P, 507S, 507T, 508A2, 508B/2, 508R, 508T, 508V, 509G, 509K, 510W2, 511A, 514G, 514H, 535, 536C, 536D, 537A, 537B, 545G, 545H, 546H, 546K, 714G, 716E, 716F, 716G, 769K, 772G, 773E, 774B, 775P, 775R, 779E, 782B, 784B, 785B, 786A, 786F/2, 786G/2, 786H/2, 786K/2, 786L/2, 789K/2, 789P/2, 789R/2 en openbaar domein.  

Zwijndrecht: 1ste afdeling, sectie B, nummer(s): 1000, 1001, 1002, 1005, 1006/2, 1006F, 1027, 1028A/2, 1028B/2, 1029A, 1029C, 1029D, 1030, 1031, 1032, 576B, 577A, 578D, 578F, 578H, 578N, 580C, 580F, 580G, 590H, 590K, 591C, 591F, 591G, 591H, 591L, 593A, 593B, 599D, 599M, 599N, 600B2, 600C2, 600D2, 600E2, 600F2, 600G2, 600P, 600T, 602D, 602F, 602G, 602H, 602K, 602L, 603C, 603D, 605G, 605H, 605K, 675Y3, 677N, 682C1, 949A, 961C, 962A, 963A, 982D/2, 988C, 989, 991A, 994, 995A, 995B, 996B, 997A, 999A en openbaar domein.

Zwijndrecht: 1ste afdeling, sectie H, nummer(s): 274/2, 274R2, 274S2, 353C2, 492H, 505L, 505M, 523C, 523D en openbaar domein.

Zwijndrecht: 2de afd., sectie A, nummer(s): 175A, 175B, 192F, 192G, 194G, 194K, 194L, 194M, 195G, 195P, 195R, 195S, 195T, 195V, 195W, 195X, 195Y, 196E, 196F, 197E, 200D, 200F, 202E, 203C, 205C, 205D, 209H, 215A, 215B, 216B, 216C, 216E, 216F, 216G, 217B, 217C, 217D, 222A, 222B, 223H, 232/2, 232B, 233A, 233B, 235B/2, 235C, 235C/2, 235D, 236C, 236F, 564S, 564T, 564V, 565A3, 565C2, 565M, 565R, 566V, 566W, 569Z9, 571N, 571P, 571R, 574E, 574H, 574K, 584B, 584D, 584E, 590Z3, 591C, 598C, 604A2, 604B3, 604F, 604F3, 604H3, 604M3, 604S3, 604T3, 604V3, 604W3, 604X3, 604Y, 604Z, 607/2, 607A, 615Y2, 623E, 624F, 624G, 625F,626G, 630A, 648D/2, 648E/2, 648F/2, 651D, 651E, 651F, 655C, 656D2, 656E2, 657R, 660L, 660N, 660P, 660R, 660S, 660T, 668D2/2, 668E2/2, 668F2/2, 668X/2 en openbaar domein.

Antwerpen: 13de afd., sectie N, nummer(s): 30K, 204H2, 204L2, 204N2, 204N5, 217F, 21C, 256E, 257E, 257F, 257G, 257H, 278D, 28B, 28C, 29D, 29E, 34C, 34D, 365C, 367D, 367E, 385A, 389E, 389G, 389H, 389K, 389L, 392B, 392C, 392D, 40A, 40A/2, 41F, 443K, 44E, 44G, 44H, 45C, 46B, 471D, 476, 477B, 477C, 478A, 479A, 479B, 480A, 481B, 481C, 482C, 482D, 483B, 484A, 485A, 486B, 489A, 50D, 539D, 539E, 541A, 547, 548B, 549, 57C, 593, 594A, 594C, 595A, 59A, 610A, 611B, 611C, 612A, 612B, 613A, 613C, 613D, 614A, 614C, 614D, 615A, 616A, 617A, 617C, 618B, 619B, 620C, 620E, 621C, 621E, 623C, 623E, 624C, 624E, 625C, 625E, 626C, 626E, 627D, 627F, 628F, 628H, 629E, 629G, 630D, 630E, 632B, 633C, 634B, 636B, 637B, 638B, 639B, 640B, 640C, 641B, 641C, 642C, 642D, 643F, 643G, 643H, 644C, 646D, 646E, 647A, 648C, 64A, 704D2, 704G2, 704K2, 704N2, 704R2, 704X, 712N8, 71A, 74E, 759H2 en openbaar domein.

Volgende percelen worden bijkomend aangevraagd voor werflocatie 3M:

Zwijndrecht: 1ste afdeling, sectie A, nummer(s): 456A2, 456B2 (deel), 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R (deel), 456Y.