Bekendmaking besluit gemeenteraad, definitieve goedkeuring rooilijnplan P. Coplaan

Zitting van 22 april 2021
Algemeen Directeur - Leefomgeving

Pastoor Coplaan - definitieve goedkeuring rooilijnplan
en afschaffing buurtweg nummer 9 - goedkeuring.

 zie bijlage voor goedgekeurd Besluit van de gemeenteraad 2021_GR_00092.