Bekendmaking complex project "realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen"

Bevoegde overheid: Vlaamse Regering.

Doelstelling: realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen om de verwachte groei tot 2030 te kunnen accommoderen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële/logistieke gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

Grondgebied: Antwerpen, Zwijndrecht en Beveren.

Waar kunt u het voorkeursbesluit inkijken?

Van 10 februari tot en met 10 maart 2020 kunt u het voorkeursbesluit tijdens de openingsuren van de gemeentediensten inkijken op volgende plaatsen:

  • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht.
  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren.
  • Dienst Leefomgeving, Gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht.
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken/ afdeling Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel. (Maak vooraf een afspraak via eca@mow.vlaanderen.be).
  • Op de website extracontainercapaciteitantwerpen.be.

Inwerkingtreding: Het voorkeursbesluit treedt in werking 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Beroepsprocedure: Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State is de Raad van State bevoegd voor een beroep tot schorsing of vernietiging van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit.