Bekendmaking: complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project ECA): tussennota

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 loopt de publieke raadpleging van de tussennota van het complex project ECA. 

De tussennota heeft als doel, onderbouwd door de ontwerp-resultaten van het geïntegreerd onderzoek, een bijkomend alternatief voor te stellen dat uit een andere combinatie van bouwstenen is samengesteld dan de acht tot op heden onderzochte alternatieven. Verder wordt in de tussennota ook aangegeven hoe de acht onderzochte alternatieven zijn samengesteld, op welke detailpunten de methodologie van het te voeren onderzoek wordt scherp gesteld en welk bijkomend onderzoek er wordt gepland.

In het kader van deze nota worden op het vlak van inspraak dezelfde rechten toegekend als het geval was bij de Alternatievenonderzoeksnota. Dit houdt in dat de tussennota zowel voor advies wordt voorgelegd aan de adviesinstanties als in publieke raadpleging gelegd wordt voor de brede bevolking. Adviesinstanties en publiek kunnen inspreken op de volledige inhoud van deze tussennota. 

Zoals het geval was bij de publieke raadpleging met betrekking tot de Alternatievenonderzoeksnota worden na afloop van de adviesronde en de publieke raadpleging voor voorliggende nota (aanvullende) richtlijnen door de dienst Mer, een overwegingsdocument en een geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota opgemaakt, die het kader van deze 'tussenstap' afbakenen. 

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 kunt u de 'tussennota' tijdens de openingsuren van de loketten inkijken in de betrokken gemeenten, downloaden op de website van deze gemeenten of op de homepagina van de projectwebsite.

  • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
  • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
  • Dienst Milieu, Gravendreef 5, 9120 Beveren
  • Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving, Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
  • Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
  • Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

Tot 19 augustus 2018 kunt u uw inspraakreactie naar dezelfde adressen sturen of overmaken aan Reginald Loyen, Afdeling Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel. 

U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar eca@mow.vlaanderen.be.