Bekendmaking omgevingsaanvraag tot stedenbouwkundige handelingen: Ineos - Nieuwe Weg 1

Dossiernummer:

OMG2017/0176

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Ineos N.V., met als adres Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht een omgevingsaanvraag tot stedenbouwkundige handelingen werd ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Scheldedijk en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie H, perceel 174R3

Het betreft een aanvraag tot:

 

Bouwen van een containerhub

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht), hetzij digitaal per mail via omgevingsloket@zwijndrecht.be of via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be uiterlijk 19 december 2017 tijdens de openingsuren.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 20 november 2017 t.e.m. 19 december 2017 tijdens de openingsuren).

 

Te Zwijndrecht, 23 november 2017