Bekendmaking openbaar onderzoek bodemsaneringsproject: Antwerpsesteenweg 7, 9, 11

Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Antwerpsesteenweg 7, 9, 11

Afdeling 2, sectie A, perceelnr 493K, 494M3 en 494N3

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat een verslag met als titel ‘Bodemsaneringsproject: De Vlakte, werkplaats, Antwerpsesteenweg 7-9, 2070 Zwijndrecht (Burcht)’ werd opgesteld.

Het bodemsaneringsproject omvat o.a. volgende vergunningsplichtige activiteiten of inrichtingen:

3.1 3.6.3.1.a (grondwaterverlaging)3.6.3.2. (grondwateronttrekking) Afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen (inclusief

gevaarlijke stoffen)

2.4 53.8.2 Grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering

met een debiet tussen 5000 en 30.000 m³/jaar

Er wordt voor bovenvermeld bodemsaneringsproject een openbaar onderzoek georganiseerd van 30 augustus 2018 tot en met 1 oktober 2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) dit openbaar onderzoek inkijken.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het bodemsaneringsproject worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • Via e-mail: milieu@zwijndrecht.be
  • Per brief:

t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieu@zwijndrecht.be

0800/ 99 604