Bekendmaking openbaar onderzoek na administratieve lus over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 30

DEME nv., Scheldedijk 30 heeft een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend voor

  • Stedenbouwkundige handelingen
  • Vergunningsplichtige activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee windturbines. 

De aanvraag heeft als adres Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht met kadastrale gegevens 1ste afdeling, sectie H 1350F, 1372L en sectie G 19P en 19N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering.

Op 19 maart 2018 besliste de minister van Omgeving tot het opstarten van een administratieve lus, omwille van het toevoegen van een simple engineering studie en een aangepaste passende beoordeling. Bijgevolg wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

De aanvraag ligt van 29 maart 2018 tot en met 27 april 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht.  U kan inzage nemen na afspraak via www.zwijndrecht.be of 0800/99 604.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht) of per mail (via omgevingsloket@zwijndrecht.be).