Bekendmaking openbaar onderzoek over bijstellen milieuvoorwaarden: Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: 2018075474
Inrichtingsnummer: 20170616-0004
Projectnaam omgevingsloket: Aanpassen meetgoot
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Nieuwe Weg 1

Afdeling 1, sectie H, percelen 174X2; 174H3; 174Y2; 174R3

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door INEOS nv, Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

Het verzoek heeft als onderwerp: Aanpassen van de meetgoot voor de controle van de lozing van het afvalwater.

Er wordt voor bovenvermeld verzoek een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 september 2018 tot en met 18 oktober 2018.

Het verzoek ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) het verzoek inkijken. Het verzoek kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • Via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
  • Per mail: milieu@zwijndrecht.be
  • Per brief:

t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij:

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

03 224 64 81