Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden: Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2019098317
Referentie gemeente: 2019/00171
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van 2019049792 DEC Krankeloon Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Scheldedijk 30 - DEC Krankeloon Zwijndrecht
Ligging: Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N, 19P

   
   

 

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door DEME, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen van Zwijndrecht. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N, 19P.

Het betreft een aanvraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden. De aanvraag heeft als onderwerp: Scheldedijk 30 - DEC Krankeloon Zwijndrecht.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

2.3.4.3., 12.1.2, 12.2.1, 15.1.1, 15.4.1, 16.3.1.1, 16.7.1, 17.3.3.3, 17.3.4.1.a, 17.3.5.1, 17.3.6.2.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 2.1.2.b, 2.1.3.2, 2.2.2.a.2, 2.2.2.f.2, 2.2.2.g.2, 2.2.3.f, 2.2.3.g, 2.2.5.a.2, 2.2.5.b.2, 2.2.5.e.2, 2.2.5.f.2, 2.2.8.a, 2.2.8.b, 2.3.1.a, 2.3.1.b, 2.3.2.a, 2.3.2.b, 2.3.2.e, 2.3.2.g, 2.3.3.a, 2.3.3.c, 2.3.7.c, 2.3.7.d, 2.3.9, 2.4.1.a, 2.4.1.b, 2.4.1.c, 2.4.1.d, 2.4.1.f, 2.4.1.k, 2.4.3.a.1, 2.4.3.a.2, 2.4.3.a.3, 2.4.3.a.4, 2.4.3.b.1, 2.4.3.b.2, 2.4.3.b.3, 2.4.5, 24.1.1, 29.5.2.1.a, 3.6.3.2, 30.1.3, 31.1.3, 61.2.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/10/2019 tot en met 8/11/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 8/11/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Voor de provincie Antwerpen
Dienst Omgevingsvergunningen
e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be
tel: 03 224 64 81