Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden : Nieuwe Weg 1

 Referentie omgevingsloket: OMV_2021155659
Referentie gemeente: 2021/00244
Inrichtingsnumeer 20170616-0004
Projectnaam omgevingsloket: OVA Ineos NV wijziging lozingsvoorwaarden
Projectnaam gemeente: Wijziging lozingsvoorwaarden
Ligging: Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174A4, 174H3, 174P3, 174X2, 174Y2, 174Z3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door INEOS NV, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden.

De aanvraag heeft als onderwerp: Wijziging lozingsvoorwaarden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/11/2021 tot en met 17/12/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 17/12/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81