Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: OMV_2022072574
Referentie gemeente: 2022/00216
Inrichtingsnumeer 20171128-0022
Projectnaam omgevingsloket: Sika Belgium nv - actualisatie
Projectnaam gemeente: Inrichting voor de productie van chemicaliën: verandering door wijziging en uitbreiding.
Ligging: Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174K3

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door SIKA Belgium NV, Venecoweg 37, 9810 Nazareth een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Inrichting voor de productie van chemicaliën: verandering door wijziging en uitbreiding.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/09/2022 tot en met 21/10/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/10/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81