Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 10

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019063034
Referentie gemeente: 2019/00087
Projectnaam omgevingsloket: Havenbedrijf Antwerpen - Parking Scheldedijk
Projectnaam gemeente: Havenbedrijf Antwerpen - Parking Scheldedijk
Ligging: Scheldedijk 10, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N, sectie H, perceel 147C, 174G

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 10 - 30 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N, sectie H, perceel 147C, 174G.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : de aanleg van een parking thv. Scheldedijk.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 5/07/2019 tot en met 3/08/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 3/08/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03/250 48 00